Einloggen oder kostenlos Anmelden

Willst du Tschechisch lernen?
Chceš se učit česky?    ls

Über 500 Kapitel mit Wörtern und Sätzen,
mehr als 40 Lernspiele, viele Rätsel und Aufgaben: Das Lernen wird so niemals langweilig.

Hier siehst du ein Kapitel zum Thema: Sachen
Dieses Kapitel heißt: Eigenschaften von Sachen oder Dingen: Adjektive
 
DeutschTschechisch
1großvelký (f: velká, s: velké) ls
2kleinmalý (f: malá, s: malé) ls
3dicktlustý (f: tlustá, s: tlusté) ls
4dünntenký (f: tenká, s: tenké) ls
5langsampomalý (f: pomalá, s: pomalé) ls
6schnellrychlý (f: rychlá, s: rychlé) ls
7hochvysoký (f: vysoká, s: vysoké) ls
8tiefhluboký (f: hluboká, s: hluboké) ls
9ebenrovný (f: rovná, s: rovné) ls
10steilstrmý (f: strmá, s: strmé) ls
11geradepřímý (f: přímá, s: přímé) ls
12schiefšikmý (f: šikmá, s: šikmé) ls
13niedrignízký (f: nízká, s: nízké) ls
14obenhorní ls
15untendolní ls
16krummkřivý (f: křivá, s: křivé) ls
17verbogenohnutý (f: ohnutá, s: ohnuté) ls
18verzogenpokřivený (f: pokřivená, s: pokřivené) ls
19ganzcelý (f: celá, s: celé) ls
20kaputtrozbitý (f: rozbitá, s: rozbité) ls
21in Ordnungv pořádku ls
22scharfostrý (f: ostrá, s: ostré) ls
23stumpftupý (f: tupá, s: tupé) ls
24leichtlehký (f: lehká, s: lehké) ls
25schwertěžký (f: těžká, s: těžké) ls
26rauhrubý (f: hrubá, s: hrubé) ls
27glatthladký (f: hladká, s: hladké) ls
28faserigvláknitý (f: vláknitá, s: vláknité) ls
29faltigvrásčitý (f: vrásčitá, s: vrásčité) ls
30sauerkyselý (f: kyselá, s: kyselé) ls
31süßsladký (f: sladká, s: sladké) ls
32salzigslaný (f: slaná, s: slané) ls
33bitterhořký (f: hořká, s: hořké) ls
1
groß
velký (f: velká, s: velké) ls
2
klein
malý (f: malá, s: malé) ls
3
dick
tlustý (f: tlustá, s: tlusté) ls
4
dünn
tenký (f: tenká, s: tenké) ls
5
langsam
pomalý (f: pomalá, s: pomalé) ls
6
schnell
rychlý (f: rychlá, s: rychlé) ls
7
hoch
vysoký (f: vysoká, s: vysoké) ls
8
tief
hluboký (f: hluboká, s: hluboké) ls
9
eben
rovný (f: rovná, s: rovné) ls
10
steil
strmý (f: strmá, s: strmé) ls
11
gerade
přímý (f: přímá, s: přímé) ls
12
schief
šikmý (f: šikmá, s: šikmé) ls
13
niedrig
nízký (f: nízká, s: nízké) ls
14
oben
horní ls
15
unten
dolní ls
16
krumm
křivý (f: křivá, s: křivé) ls
17
verbogen
ohnutý (f: ohnutá, s: ohnuté) ls
18
verzogen
pokřivený (f: pokřivená, s: pokřivené) ls
19
ganz
celý (f: celá, s: celé) ls
20
kaputt
rozbitý (f: rozbitá, s: rozbité) ls
21
in Ordnung
v pořádku ls
22
scharf
ostrý (f: ostrá, s: ostré) ls
23
stumpf
tupý (f: tupá, s: tupé) ls
24
leicht
lehký (f: lehká, s: lehké) ls
25
schwer
těžký (f: těžká, s: těžké) ls
26
rau
hrubý (f: hrubá, s: hrubé) ls
27
glatt
hladký (f: hladká, s: hladké) ls
28
faserig
vláknitý (f: vláknitá, s: vláknité) ls
29
faltig
vrásčitý (f: vrásčitá, s: vrásčité) ls
30
sauer
kyselý (f: kyselá, s: kyselé) ls
31
süß
sladký (f: sladká, s: sladké) ls
32
salzig
slaný (f: slaná, s: slané) ls
33
bitter
hořký (f: hořká, s: hořké) ls
Willst du diese Wörter lernen?
(Um die Wörter lernen zu können, musst du Langdog Cookies erlauben)
 
Anmelden
AvatarUser